sala-gimnastyczna-szarow

Rozbudowę istniejącego budynku szkolnego przewidziano na osi prostopadłej do istniejącej części dydaktycznej. Na parterze nowej części znajduje się sala gimnastyczna o wymiarach osiowych 18,60 x 36,00 m z boiskiem do gry w siatkówkę, koszykówkę, tenisa i innych gier zespołowych, oraz zaplecze szatniowo - sanitarne. Na piętrze po obu stronach sali nad zapleczem szatniowo - sanitarnym zaprojektowano trybuny.