szkola-modelxxi1

szkola-modelxxi2 szkola-modelxxi3

szkola-modelxxi4 szkola-modelxxi5

Koncepcja: 2009 r.
Budynek szkoły podstawowej oparty jest na rzucie kwadratu z prostym układem funkcjonalnym, dwoma wymkniętymi dziedzińcami
Całość założenia spięta formą dachów z podcieniami i dziedzińcami spacerowymi ozdobionymi zielenią niską które stanowią dodatkową atrakcyjna przestrzeń rekreacji
Dominująca nad całością jest cześć główna dwukondygnacyjna będąca zarówno reprezentacyjną strefę wejściową , jak i miejscem spotkań oraz uroczystych akademii.
Ma ona formę wielkiej okrągłej sali amfiteatralnej z obejściem dookoła siedzisk mieszczących szatnie.
Centralna aula rozprowadza uczniów do dwóch bocznych skrzydeł dydaktycznych i bloku gimnastycznego.
Wszystko spinają przestronne korytarze z lokalnymi poszerzeniami jako miejscami spotkań
Skrzydła dydaktyczne mieszczą po 6 klas lekcyjnych. W skrzydle dla uczniów klas I-III obok sal lekcyjnych zaprojektowano dla każdej węzeł sanitarny z magazynkiem klasowym. Z każdej sali prowadzi pośrednie wyjście przez przedsionek na ogródek klasowy co umożliwia prowadzenie zajęć plenerowych.

Przewidywana ilość uczniów w salach lekcyjnych po 25 każda, 300 uczniów w szkole.