Projekt I etap 2005 r.
Projekt II etap 2006 r.
Projekt remontu modernizacyjnego w oparciu o wytyczne projektowe inwestora.
Obiekt ma charakter zabytkowy - wzniesiony w 1926 roku
Modernizacje ograniczono do wnętrza budynku, nie wpłynęła ona na formę oraz kształt architektoniczny obiektu.