staszow1

Projekt i realizacja 2002
Projekt rozbudowy budynku administracyjno - handlowo - wystawowego z diagnostyką oraz przebudowy budynku stacji obsługi samochodów.
Zmieniono aranżację i podniesiono standard wnętrz.
Projekt i realizacja 1999

karcher

Projekt powtarzalny.
Konstrukcja myjni w formie wiaty nad stanowiskami do mycia samochodów. Na myjnię składa się standardowo cztery stanowiska samoobsługowe z możliwością modułowej rozbudowy.

Podstawowe układy nośne stanowią ramy o słupach utwierdzonych w stopach fundamentowych z pomocą kotew.