Odsłony: 3795

MEDAL_Plus ratio quam vis

"Plus ratio quam vis" (łac. "Więcej znaczy rozum, niż siła")

Pan Jerzy Boruta - Prezes firmy Probadex otrzymał Medal Uniwersytetu Jagielońskiego "Plus ratio quam vis" jako wyraz podziękowania za lata wspaniałej współpracy oraz okazanej życzliwości.

MEDAL_Plus ratio quam vis2

Pierwszy medal "Plus ratio quam vis", wybity dla upamiętnienia 600-lecia odnowienia uczelni przez Św. Jadwigę królową i króla Władysława Jagiełłę, otrzymał w 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II, absolwent i zarazem doktor h.c. Uniwersytetu. Medale "Plus ratio quam vis" są wyrazem najwyższego uznania społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego dla osób i instytucji.

MEDAL_Plus ratio quam vis MEDAL_Plus ratio quam vis1

Medal autorstwa artystki rzeźbiarki Anny Praxmayer przedstawia na awersie sylwetki monarchów - fundatorów Uniwersytetu: Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełłę i św. Jadwigi. Na rewersie znajduje się herb uczelni ? skrzyżowane berła rektorskie.